ارسال پیشتاز

در صورتی که کالا توسط پست پیشتاز ارسال شود، جهت تحویل مأمور پست ۱ بار درب منزل مشتری مراجعه می نماید، در صورت عدم حضور مشتری، کالا به مرکز پستی شهر مورد نظر برگشت خورده و مشتری تا یک هفته مهلت دارد تا به مرکز پستی مراجعه و سفارش خود را تحویل گیرد. در غیر این صورت سفارش به انبار دایون باز می گردد.

 

ارسال تیباکس

در صورتی که کالا توسط تیپاکس ارسال می شود، مأمور تیپاکس ۲ بار جهت تحویل به درب منزل مشتری مراجعه می نماید، در صورت عدم حضور مشتری کالا به مرکز تیپاکس شهر مورد نظر برگشت می خورد و مشتری تا ۲ روز مهلت دارد تا به مرکز تیپاکس مراجعه و سفارش خود را تحویل گیرد. در غیر این صورت سفارش به انبار دایون بر می گردد.

 

تغییر سفارش

در صورت نیاز به هرگونه تغییر در سفارش و یا آدرس گیرنده ، تنها تا قبل از تحویل بسته کالا به پست فرصت داده خواهد شد . برای اعمال تغییر با پشتیبانی سایت تماس و هماهنگی انجام شود.

Close سبد خرید
Close علاقه های شما
بازدید شده Close

Close
دسته بندی ها